Valilik Menü
  

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Gıda Tarım vc Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA'nm Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 23.11.2012 tarihinde Sekizinci Başvuru İlanına

çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye'nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standardarma yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

•         Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

•         Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

•    Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına

katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uvgun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti F,s finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

YATIRIM SÜRELERİ

Sekizinci Başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır.

-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması toplamda 5 (beş) ayı geçmemelidir.

Başvuru birden fazla taksitli olarak planlanmış ise ilk taksit için Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması ilk 5 (beş) ay içerisinde olmalıdır. Yatırım en geç 1 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmalı ve son Ödeme Talebi Paketi bu tarihten önce Kuruma sunulmalıdır

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ*

13u başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öncelik Ekseni

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek Bütçesi (AB+TC

Katkısı) (Avro)

Destek Oranlan

Öncelik Ekseni 1

Tarımsal işletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

125.268.808

%50-%65

Et üreten 'Tarımsal İşletmelere Yatırım

Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)

Öncelik Ekseni 1

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve 'Topluluk Standartlarına U kıstırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt ve Süt Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)

83.020.883

%50

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplayan üretici örgütleri)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et işleme ve pazarlama

Mcto ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

öncelik Ekseni 3

Kırsal 1 Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve

Geliştirilmesi

Yerel Ürünlerin ve Mıkro işletmelerin Geliştirilmesi Kırsal Turizm

86.844.694

%50

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

TOPLAM

295.134.385

 

* Yeni IPARD Programı derişikliklerine göre alt-redbırler arasında bütçe ayırımı kaldırılmıştır. Tedbir bazlı destek bütçeleri bulunmaktadır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 17.12.2012 tarihi saat 09.00'dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği vc yatırımın uygulanacağı Kahramanmaraş ilinde bulunan ve iletişim bilgilen aşağıda yer alan TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 15.01.2013, saat 21.00'dir.

Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Gıda 'Tarım ve I layvancılık Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasında vapılan görüşmeler sonucunda IPARD
Programında değişiklikler yapılmıştır.
Programın son halı Bakanlığımız                        ve Kurumumuz

internet adreslerinden             '  _ ..  .       temin edilmelidir.

Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 2.0)
kurumumuzun
resmi internet adresinden        :     . ..   temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu

çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi ınternet
adresinden
i.vş.jr       „      .... takip edilmelidir.

KAHRAMANMARAŞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No:4 Tel: 0344 235 12 60 - 444 85 35 Faks: 0344 235 12 70 KAHRAMANMARAŞ

'Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saldı tutar. İlanen Duyurulur.


Toplam Okunma Sayısı : 1508
3.12.2012


Yüzüncü Yılında Çanakkale
Eğitime Can Katanlar
Tanıtım Filmi
Belgesel
BİMER
BİMER Videolar
Milli Mücadelemiz
  
T.C. Kahramanmaraş Valiliği Resmi Web Sitesi © 2012 - Tüm Hakları Saklıdır.
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir.
 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Resmi Gazete
 • e-Mevzuat
 • e-Devlet
 • e-İçişleri
 • ATAM
Adres : İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı Hükümet Konağı Merkez / KAHRAMANMARAŞ
Telefon : +90 344 223 76 10 - 223 76 11 - E-Posta : valilik@kahramanmaras.gov.tr